Lastehoid Naerusuu sulgeb 31.5. 2020 a. uksed. Nende 9 a. jooksul on Naerusuu lastehoid seadnud kõige keskmesse lapse. Päevad on olnud täis mängimist, laulmist, joonistamist, meisterdamiste ja palju muud põnevat. Lastehoid Naerusuu missioon on täidetud. Kõigel on oma aeg. Täname kõiki lapsi ja lapsevanemaid selle ühise aja ja usalduse eest!

Miks Naerusuu
  • väärt kogemus aastast 2011
  • väike rühm – kuni 15 last
  • väikelapsed alates 1.5 eluaastast
  • arendavad õpitegevused
  • aktiivsed ja tunnustatud õpetajad
  • tervislik toit valmib 3. korda päevas kohapeal
  • valgusküllane ja rohelise oma hooviga eramu
  • tegevusluba ja vastavus Päästeameti ja Tervisekaitse nõuetele
  • ühtviisi rõõmus ja arendav lapsele ja õpetajale.
Lapsehoiu hüvitis
Naerusuu lastehoiule on väljastatud Tegevusluba /Harju maavanema 13.08.2012 nr 1-1/1177-k. Lapsevanemal on võimalik taotleda elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest lapsehoiu teenuse hüvitist. Näiteks Tallinna hüvitis on kuus kuni 173.50 €, Harku vald– 4-5 päeva nädalas 345.50 €; 1-3 päeva nädalas kuni 241.85 €. Täpsem info elukohajärgsest KOV.
Tervislik toit
Toit valmib kohapeal! Naerusuu lastehoius valmistatakse lastele hommiku- ja lõunasöök ning õhtuoode. Toit valmib eranditult kohapeal ja toorainena kasutame eelistatult eestimaist ning värsket.
Arendavad tegevused
Sarnaselt lasteaiale valmistavad Naerusuu õpetajad igaks nädalaks õppeplaani. Rõõmsat mängu täiendavad käelised tegevused (voolimine, kleepimine, joonistamine), muusika, liikumine jpm.