Täites kohataotluse registreeritakse Teid Lastehoid Naerusuu koha soovijate nimekirja.

Kõik kohataotluse avaldused registreeritakse saabumise järjekorras ja need on aluseks 2019 / 2020 õppeaasta vabanevate kohtade jagamisel.

Avaldus täitmine ei garanteeri kohta. Koostöö aluseks on kirjalik leping, mis sätestab Poolte koostöö üldpõhimõtted.

Kohta pakutakse eelisjärjekorras lapsevanematele, kelle lapse õed, vennad on juba käinud Lastehoius Naerusuu või kes soovivad kohta varem ning pikemaks perioodiks.

Lastehoiu 2019 / 2020 õppeaasta rühm avatakse piisava huvi ja vajaduse korral. Hetkel on huviliste arv kõrge, aga samas ei ole kohalikest omavalitsustest veel kõigile lapsevanematele teada lasteaia koha võimalusest.

Kui sa ei näe kohataotluse vormi korrektselt: vajuta siia, et avada vorm veebibrauseris.